Plikter och Skatter

De flesta produkter är föremål för betalning av importtullar (t.ex. i USA) eller andra tullar och andra avgifter inklusive mervärdesskatt (moms) eller andra skatter. Om dessa är tillämpliga kommer de att tas ut och bestämmas när sändningen behandlas av tullmyndigheten i ditt land. Kontrollera ditt lands importpolicy för att förstå och fastställa tillämpligheten och ditt ansvar för sådana tullar eller skatter för de produkter du köper.

Alla tillämpliga tullar och skatter, om sådana finns, ingår inte i inköpspriset för din beställning eller transaktion. Om de gäller och tas ut, är de ditt (och inte vår eller produkttillverkarens eller leverantörens) ensamma och exklusiva ansvar och betalas av dig direkt till din regering eller till kurirföretaget när produkterna levereras.

Betalning av ovan nämnda tullar, avgifter och skatter är inte vårt (eller produkttillverkarens eller leverantörens) ansvar.

Vi ansvarar inte för förseningar eller tullförseningar eftersom detta ligger utanför vår kontroll.

Tack för ditt samarbete .
OfferAny Team